Skip to Content
Ingangsdatum : 21 mei 2020 We erkennen dat uw privacy erg belangrijk is en nemen het serieus. Dit privacy- en cookiebeleid beschrijft het beleid en de procedures van Armstrongtyres met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens wanneer u gebruik maakt van de diensten, website die door Armstrongtyres (de “Diensten”) worden aangeboden en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Door gebruik te maken van de Diensten stemt u in met ons gebruik van uw gegevens in overeenstemming met dit Privacy- & Cookiebeleid. Wij zullen uw persoonlijke informatie met niemand gebruiken of delen, behalve zoals beschreven in dit Privacy- & Cookiebeleid. Termen met een hoofdletter die niet zijn gedefinieerd in dit Privacy- & Cookiebeleid hebben de betekenis die ze krijgen in onze Servicevoorwaarden.

MET DAT IN GEDACHTEN IS DIT PRIVACY- EN COOKIEBELEID ONTWORPEN OM TE BESCHRIJVEN:


 • Wie We Zijn en Hoe u Ons Kunt Contacteren

  Wie we zijn. Armstrong Tyres Europe B.V. is de beheerder (in het kader van de GDPR) van uw persoonsgegevens (in dit privacy- en cookiebeleid aangeduid als “Armstrongtyres”, “wij”, “ons” of “onze”). Ons adres is ZAFCO Europe GmbH, Hans-Böckler Str. 5, 37079 Göttingen,Germany.

  Hoe kunt u contact met ons opnemen. Als u vragen heeft over onze praktijken of over dit Privacy- & Cookiebeleid, neem dan contact met ons op via hello@armstrongtyres.com  .

 • Uw Rechten met Betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens

  U hebt onder dit privacy- en cookiebeleid, en volgens de wet als u zich binnen de EU bevindt, het recht om:

  • Vraag toegang tot uw persoonlijke gegevens. Als u zich binnen de EU bevindt, kunt u op deze manier een kopie ontvangen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren en controleren of wij deze rechtmatig verwerken.
  • Verzoek om correctie van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben laten corrigeren.
  • Verzoek tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om Persoonsgegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om, als u zich binnen de EU bevindt, ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder).
  • Bezwaar tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Dit recht bestaat wanneer wij uitgaan van een legitiem belang als wettelijke basis voor onze verwerking en er iets is met uw specifieke situatie, waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens op deze grond. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
  • Vraag de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens aan. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw Persoonsgegevens op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan vaststellen of de reden voor de verwerking ervan.
  • Vraag de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan. Indien u zich binnen de EU bevindt, zullen wij u, of een door u gekozen derde partij, uw Persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat ter beschikking stellen. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of waarvoor we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.
  • Trek de toestemming in. Dit recht bestaat alleen als wij op toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens vertrouwen (“Toestemmingsherroeping”). Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij u geen toegang kunnen verlenen tot bepaalde specifieke functionaliteiten van onze Site. Wij zullen u adviseren als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.
  • Hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Als u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in ‘Wie we zijn’ en ‘Hoe kunt u contact met ons opnemen’.

  Normaal gesproken hoeft u geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Echter, behalve met betrekking tot Toestemmingsintrekking, kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is, of, we kunnen in deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

  Het is mogelijk dat we specifieke informatie van u moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw Persoonsgegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om ze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen in verband met uw verzoek om onze reactie te versnellen.

  We proberen alle legitieme verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Af en toe kan het langer dan een maand duren als uw aanvraag bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken heeft gedaan. In dit geval zullen wij u op de hoogte brengen en u op de hoogte houden.

  Klachten

  Als u een klacht wilt indienen over dit privacybeleid of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via: hello@armstrongtyres.com met het onderwerp:” Gegevensprivacy gevraagd”. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk beantwoorden.

 • Voorkeuren voor marketingcommunicatie

  U kunt ons te allen tijde vragen om te stoppen met het verzenden van marketingberichten of om uw e-mailvoorkeuren te wijzigen via een van de volgende methoden:

  • door het volgen van de opt-out-links op elk marketingbericht dat naar u wordt verzonden; of
  • door te allen tijde contact met ons op te nemen via de contactgegevens in ‘Wie zijn we’ en ‘Hoe kunt u contact met ons opnemen’.

  Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, geldt dit niet voor Persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt als gevolg van e-mails met betrekking tot bestaande of lopende huurcontracten, het gebruik van de Diensten of toestemming voor direct-marketingcommunicatie.

 • Welke Persoonlijke Gegevens We Verzamelen

  Armstrongtyres gebruikt Persoonsgegevens die we verzamelen om de Services te leveren, de inhoud te personaliseren, de beveiliging te handhaven, de totale hoeveelheid bezoekers, het verkeer en demografische patronen te monitoren en de inhoud en gebruikers te volgen, voor zover dat nodig is om te voldoen aan de Digital Millennium Copyright Act en andere van toepassing zijnde wetten.

  Informatie Die U Rechtstreeks aan Ons Verstrekt. Er zijn veel gelegenheden waarbij u informatie verstrekt die ons in staat stelt om u persoonlijk te identificeren (“Persoonsgegevens”) tijdens het gebruik van de Diensten. De Persoonsgegevens die wij van u kunnen verzamelen, staan in de onderstaande tabel.

  Categorie Verzamelde PersoonsgegevensWat dit betekent
  Identiteit GegevensVoornaam, achternaam of soortgelijke identificatiecode, titel of andere vormen van identificatie.
  Contact GegevensUw adres, e-mailadres en telefoonnummer.
  Online Aanwezigheids GegevensLinks naar uw persoonlijke websites en ander online materiaal dat aan u gerelateerd is.
  Zakelijke GegevensBedrijfsnaam, bedrijfsdocumentatie, klanten- en leverancierslijsten.
  Inhoud GegevensAlle inhoud die u plaatst op de Services die nog niet in een andere categorie zijn opgenomen, inclusief maar niet beperkt tot vragen, voorkeursinstellingen, antwoorden, berichten, opmerkingen en andere bijdragen over de Services, en metagegevens daarover (zoals wanneer u ze hebt gepost) (“Inhoud”).
  Marketing en Communicatie GegevensUw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze derden en uw communicatievoorkeuren. Als u met ons correspondeert via e-mail of berichtgeving via de Services, kunnen wij de inhoud van dergelijke berichten en onze antwoorden behouden.
  Gedrags GegevensOvergedragen of veronderstelde informatie met betrekking tot uw gedrag en interesses, op basis van uw online activiteit. Dit wordt meestal verzameld en gegroepeerd in “segmenten”.
  Technische GegevensInternet protocol (IP) adres, browser type en versie, tijdzone instelling en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.


  Persoonlijke Gegevens van derden.
  Naast de Persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u verzamelen (zoals beschreven in de paragraaf direct boven deze), kunnen wij ook bepaalde van uw Persoonsgegevens verzamelen van derden, waarvan sommige mogelijk niet publiekelijk beschikbaar zijn.

  Geaggregeerde Gegevens. We kunnen ook “Geaggregeerde gegevens”, zoals statistische of demografische gegevens, verzamelen, gebruiken en delen voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid uit uw Persoonsgegevens, maar eenmaal in geaggregeerde vorm vormen zij geen Persoonsgegevens voor de doeleinden van de GDPR, aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. Als wij echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw Persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als Persoonsgegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacy- & Cookiebeleid.

  Geen Speciale Categorieën van Persoonlijke Gegevens. We verzamelen geen “speciale categorieën van persoonlijke gegevens” over u (dit omvat details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid, politieke meningen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

 • Hoe we uw Persoonlijke Gegevens Gebruiken en Waarom

  Wij gebruiken Persoonsgegevens over het algemeen voor het volgende: om onze diensten te leveren en te verbeteren; om u te voorzien van klantenondersteuning; om onderzoek en analyse uit te voeren over uw gebruik van de Diensten; het ontwikkelen, weergeven en volgen van Content en advertenties die zijn afgestemd op uw interesses op de Diensten en andere sites, inclusief, mogelijk, het verstrekken van onze advertenties aan u wanneer u andere sites bezoekt; website of mobiele applicatie-analyse; om technologische problemen te diagnosticeren of op te lossen; om de Services op uw apparaat automatisch bij te werken; om uw identificatie en preventie van fraude of andere ongeoorloofde of illegale activiteiten te verifiëren; om rechten te handhaven of uit te oefenen in onze Servicevoorwaarden;

  Met betrekking tot elk van de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, vereist de GDPR dat wij ervoor zorgen dat wij een wettelijke basis hebben voor dat gebruik als u zich binnen de EU bevindt. De rechtsgrondslagen zijn afhankelijk van de diensten die u gebruikt en hoe u ze gebruikt. Dit betekent dat we uw Persoonlijke Gegevens alleen daar verzamelen en gebruiken waar:

  • We hebben het nodig om u de gevraagde diensten te leveren, inclusief het bedienen van de diensten, het bieden van klantenondersteuning en gepersonaliseerde functies en het beschermen van de veiligheid en beveiliging van de diensten;
  • Het voldoet aan een legitiem belang (dat niet wordt overschaduwd door uw belangen op het gebied van gegevensbescherming), zoals voor onderzoek en ontwikkeling, om de diensten op de markt te brengen en te promoten en om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen; of
  • We moeten uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

  Wij kunnen ook vertrouwen op uw toestemming als wettelijke basis voor het gebruik van uw Persoonsgegevens wanneer wij deze uitdrukkelijk hebben opgevraagd voor een specifiek doel. Indien wij op uw toestemming voor het gebruik van uw Persoonsgegevens vertrouwen, heeft u het recht om te allen tijde van gedachten te veranderen (maar dit heeft geen invloed op een eventuele verwerking die al heeft plaatsgevonden). We hebben hieronder, in een tabelvorm, meer gedetailleerde voorbeelden van relevante doeleinden waarvoor we uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken.

  DoelWaarom doen we dit
  Het leveren, updaten en onderhouden van onze Services, Site en businessOm de door u gevraagde diensten te leveren.
  Onderzoek en ontwikkelingOm ons in staat te stellen de diensten te verbeteren en onze gebruikers en de markten waarin we actief zijn beter te begrijpen. Zo kunnen we bijvoorbeeld onderzoek doen of faciliteren en gebruik maken van informatie over hoe mensen onze Services gebruiken en van de feedback die rechtstreeks aan ons wordt gegeven om problemen op te lossen en om trends, gebruik, activiteitenpatronen, gebieden voor aanvullende functies en verbetering van de Services en andere inzichten te identificeren. We testen en analyseren ook bepaalde nieuwe functies met sommige gebruikers voordat we de functie aan alle gebruikers introduceren.
  Communiceren met gebruikers over de diensten.Om communicatie via e-mail te sturen, inclusief bijvoorbeeld het beantwoorden van uw opmerkingen, vragen en verzoeken, het bieden van klantenondersteuning en het sturen van technische kennisgevingen, productupdates, beveiligingswaarschuwingen. We kunnen ook communicatie op maat verzorgen op basis van uw activiteit en interacties met ons.
  Het bieden van klantenondersteuningOm te reageren op uw verzoeken om assistentie, opmerkingen en vragen, om de crashinformatie te analyseren, om de diensten te repareren en te verbeteren en om andere klantenondersteuning te bieden.
  Beveiliging verbeterenOm onze website, onze diensten en bijbehorende systemen operationeel en veilig te houden.
  Marketing, promotie en het aansturen van betrokkenheid bij de diensten en producten en diensten van derden.Voor het verzenden van promotionele communicatie die voor u van specifiek belang kan zijn, bijvoorbeeld via e-mail en door het weergeven van promoties en andere informatie op onze Site of op de websites van andere bedrijven. Deze communicatie kan gericht zijn op het aansturen van betrokkenheid en het maximaliseren van wat u uit de Diensten haalt of het promoten van producten en diensten van derden. U kunt in het algemeen bepalen of u deze communicatie ontvangt zoals beschreven in dit beleid onder Voorkeuren voor Marketingcommunicatie.
  Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, juridische procedures en voorschriften en om legitieme zakelijke belangen te beschermen.Aangezien wij van mening zijn dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een wet, voorschrift, bevel, dagvaarding, regel van een zelfregulerende organisatie of audit of om de veiligheid van een persoon te beschermen, om fraude en veiligheidskwesties aan te pakken, of om onze wettelijke rechten, belangen en de belangen van anderen te beschermen.

  Wat gebeurt er als u niet de nodige persoonsgegevens verstrekt? Wanneer wij uw Persoonsgegevens moeten verwerken om te voldoen aan de wet, of om de voorwaarden van een contract dat wij met u hebben uit te voeren en u verzuimt deze gegevens te verstrekken wanneer u daarom wordt gevraagd, het is mogelijk dat we het contract dat we met u hebben of proberen te sluiten (bijvoorbeeld om u de functionaliteiten van de Diensten te leveren) niet kunnen uitvoeren. In dit geval kan het zijn dat we u moeten stoppen met het gebruik van onze diensten.

 • Hoe We Cookies en Andere Traceer- of Profileringstechnologieën Gebruiken

  Armstrongtyres kan niet-persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen over uw gebruik van de Services, inclusief de pagina’s en artikelen en presentaties die u hebt bekeken, de tijd die u hebt besteed aan het gebruik van de website, demografische gegevens zoals serverlocaties, verbindingssnelheid en andere informatie die u niet identificeertZoals de meeste online diensten gebruiken we ook cookies, logbestanden, clear GIF’s, tracking-pixels, webbakens en andere technologieën die persoonsgegevens kunnen verzamelen.

  Koekjes:

  Wat zijn koekjes? Wanneer u de Services bezoekt, kunnen we een of meer “cookies” – kleine gegevensbestanden – naar uw computer sturen om uw browser op unieke wijze te identificeren en Armstrongtyres u te laten helpen uw navigatie door de Site te verbeteren. Een cookie kan anonieme informatie over de manier waarop u door de Services bladert aan ons doorgeven, zodat we u een meer gepersonaliseerde ervaring kunnen bieden, maar verzamelt geen persoonlijke informatie over u. Een persistent cookie blijft op uw computer staan nadat u uw browser hebt gesloten, zodat uw browser het kan gebruiken bij volgende bezoeken aan de Service. Permanente cookies kunnen worden verwijderd door het volgen van de aanwijzingen van uw webbrowser. Een sessiecookie is tijdelijk en verdwijnt nadat u uw browser heeft gesloten.

  Welke cookies gebruiken we? Onze Site gebruikt de volgende soorten cookies voor de onderstaande doeleinden:

  Soort cookieDoel
  Essentiële  CookiesDeze cookies zijn essentieel om u te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via onze Site en om u in staat te stellen gebruik te maken van een aantal van de functies ervan. Ze helpen bijvoorbeeld de inhoud van de pagina’s die u aanvraagt snel te laden.
  Analyse- en prestatiecookiesDeze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over verkeer naar onze Site en hoe gebruikers onze Site gebruiken. De informatie die via deze cookies wordt verzameld, identificeert geen enkele individuele bezoeker “direct”. Het kan deze bezoekers echter wel “indirect identificeerbaar” maken. Dit komt omdat de verzamelde informatie meestal is gekoppeld aan een pseudoniem dat is gekoppeld aan het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Site. De verzamelde informatie is geaggregeerd en anoniem. Wij gebruiken deze informatie om onze Site efficiënter te laten functioneren, om brede demografische informatie te verzamelen en om het niveau van de activiteiten op onze Site te monitoren. We gebruiken een aantal verschillende tools waaronder Google Analytics, Hubspot, FB-pixels.

  Hoe kan ik cookies uitschakelen? U kunt uw webbrowser normaal gesproken resetten om alle cookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Volg hiervoor de instructies van uw browser (meestal te vinden in de “instellingen”, “help” “tools” of “bewerken”). Veel browsers zijn ingesteld om cookies te accepteren totdat u uw instellingen wijzigt.

  Als u onze cookies niet accepteert, kan het zijn dat u enig ongemak ondervindt bij het gebruik van onze Services en dat sommige functies van de Service niet goed functioneren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we uw computer of mobiele apparaat niet kunnen herkennen en dat u zich bij elk bezoek aan onze Services moet aanmelden.

  Meer informatie over cookies, waaronder hoe u kunt zien welke cookies op uw computer of mobiele apparaat zijn geplaatst en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, bezoek www.allaboutcookies.org en www.youronlinechoices.com.

  Logbestanden: Logboekgegevens worden automatisch door uw browser gerapporteerd telkens wanneer u een webpagina opent. Wanneer u de Diensten gebruikt, slaan onze servers automatisch bepaalde informatie op die uw webbrowser verstuurt wanneer u een website bezoektDeze serverlogs kunnen informatie bevatten zoals uw webverzoek, internetprotocoladres, browsertype, verwijzende/afsluitende pagina’s en URL’s, aantal klikken, domeinnamen, landingspagina’s, bekeken pagina’s en andere dergelijke informatie.

  Diensten van derden: Armstrongtyres kan gebruik maken van diensten van derden zoals Google Analytics, FB-pixels om het gebruik van de Diensten te begrijpen/verbeteren. Deze diensten verzamelen gewoonlijk de informatie die door uw browser wordt verzonden als onderdeel van een webpagina-aanvraag, met inbegrip van cookies en uw IP-adres. Zij ontvangen deze informatie en hun gebruik ervan wordt geregeld door hun respectieve privacybeleid. U kunt ook het gebruik van Google Analytics met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten voorkomen door de browser-plugin die via deze link beschikbaar is, te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

  CalOPPA Openbaarmakingen: We reageren momenteel niet op signalen van webbrowsers die een methode bieden om zich af te melden voor het verzamelen van informatie over de activiteiten van gebruikers op de Diensten en op andere websites. Als we dat in de toekomst doen, zullen we relevante informatie verstrekken in dit Privacy- & Cookiebeleid.

 • Met Wie delen we uw Persoonlijke Gegevens?

  Wij kunnen uw Persoonlijk met derden delen op de manieren die in de onderstaande tabel worden beschreven. Wij beschouwen deze informatie als een essentieel onderdeel van onze relatie met u.

  OntvangersWaarom we het delen
  DienstverlenersOnze serviceproviders bieden ons ondersteuning voor onze diensten, waaronder bijvoorbeeld websiteontwikkeling, zoekmachine, hosting, onderhoud, back-up, opslag, virtuele infrastructuur, analyse, identiteitsverificatie, achtergrond- en nalevingsbeoordelingen en andere diensten voor ons, waarvoor zij mogelijk toegang moeten krijgen tot of gebruik moeten maken van uw persoonsgegevens.
  Professionele AdviseursOnze advocaten, accountants, bankiers, accountants en verzekeraars kunnen uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor het verstrekken van advies, compliance, bank, juridische, verzekerings, boekhoudkundige en soortgelijke diensten.
  Juridische Autoriteiten, Regelgevers en Deelnemers aan Gerechtelijke ProceduresArmstrongtyres kan uw Persoonsgegevens openbaar maken als wij van mening zijn dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een wet, voorschrift, bevel, dagvaarding of regel van een zelfregulerende organisatie of audit of om de veiligheid van een persoon te beschermen, om fraude, beveiliging of technische problemen aan te pakken, of om onze wettelijke rechten, belangen en de belangen van anderen te beschermen, zoals bijvoorbeeld in verband met de overname, fusie of verkoop van effecten of een bedrijf (b.v. due diligence).
  OnderzoekersOm het publiek meer inzicht te geven in patronen en trends in de markten die worden bediend door of de Diensten, kunnen wij Persoonsgegevens verstrekken aan derden met een geheimhoudingsverplichting, zoals bijvoorbeeld aan academici of aannemers voor onderzoeksdoeleinden.

  Naarmate we onze activiteiten ontwikkelen, kunnen we bedrijven of activa kopen of verkopen. In het geval van een bedrijfsverkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis kunnen wij uw Persoonsgegevens ook zonder uw toestemming of kennisgeving aan u overdragen als onderdeel van de overgedragen activa.

  We kunnen ook niet-persoonlijke gegevens delen (zoals anonieme gebruiksgegevens, verwijzende/afsluitende pagina’s en URL’s, platformtypes, aantal klikken, enz.) met geïnteresseerde derden om hen te helpen de gebruikspatronen voor bepaalde Diensten te begrijpen of onafhankelijk onderzoek te doen op basis van dergelijke anonieme gebruiksgegevens.

  Als u ons verzoekt om uw Persoonsgegevens te verwijderen zoals beschreven in Uw Rechten met betrekking tot Uw Persoonsgegevens, wij zullen dit verzoek doorgeven aan elke derde partij met wie wij uw gegevens hebben gedeeld. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het herzien of verwijderen van uw Persoonsgegevens die zijn verkregen door een derde partij die uw informatie eerder door ons in overeenstemming met dit beleid heeft ontvangen of door een derde partij aan wie u dergelijke informatie heeft verstrekt.

  Hoe lang bewaren we uw Persoonlijke Gegevens

  Wij bewaren uw gegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden die zijn uiteengezet in ‘Hoe wij uw Persoonsgegevens Gebruiken en Waarom’, tenzij u ons verzoekt uw Persoonsgegevens te verwijderen zoals beschreven in Uw Rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Wij bewaren uw Persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs nodig is voor deze doeleinden, tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft (bijvoorbeeld voor regelgevende doeleinden). Dit kan het bewaren van uw Persoonsgegevens omvatten gedurende de periode die wij nodig hebben om legitieme zakelijke belangen na te streven, audits uit te voeren, te voldoen aan (en aan te tonen dat we voldoen aan) wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

 • Waar We Uw Persoonlijke Gegevens Bewaren

  De diensten worden in Europa onderhouden. Persoonsgegevens die u ons verstrekt, kunnen worden opgeslagen, verwerkt en geraadpleegd door ons, ons personeel, onderaannemers en derden met wie wij Persoonsgegevens binnen of buiten de EU delen voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. We kunnen ook persoonlijke gegevens opslaan op locaties die buiten de directe controle van Armstrongtyres vallen (bijvoorbeeld op servers of databases in samenwerking met hostingproviders).

 • Hoe We Uw Persoonlijke Gegevens Beschermen

  Armstrongtyres gebruikt Digital Ocean voor onze infrastructuur en hosting, en maakt gebruik van WordPress & MailChimp. Armstrongtyres maakt gebruik van fysieke, bestuurlijke en technische veiligheidsmaatregelen die aan de industrienormen voldoen om de integriteit en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Wij beperken de toegang tot uw Persoonsgegevens tot die werknemers en andere medewerkers die een zakelijke noodzaak hebben om deze toegang te hebben. Voor al deze mensen geldt een contractuele geheimhoudingsplicht. We kunnen echter niet de veiligheid van de informatie die u aan Armstrongtyres doorgeeft, garanderen of garanderen dat uw informatie over de diensten niet toegankelijk is, niet wordt vrijgegeven, niet wordt gewijzigd of niet wordt vernietigd door een schending van een van onze fysieke, bestuurlijke of technische beveiligingen.

  We hebben procedures ingesteld om elke feitelijke of vermoede inbreuk op de persoonsgegevens te behandelen. In het geval dat persoonlijke informatie wordt gecompromitteerd als gevolg van een dergelijke inbreuk op de veiligheid, zal Armstrongtyres de personen van wie de persoonlijke informatie is gecompromitteerd, onmiddellijk op de hoogte stellen, in overeenstemming met de kennisgevingsprocedures die in dit Privacy- & Cookiebeleid worden uiteengezet, of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving.

 • Derden & Links naar Andere Websites

  Door onze diensten aan te vragen of onze website te gebruiken, erkent u dat u hun beleid begrijpt en ermee instemt. Dit Privacy- & Cookiebeleid is alleen van toepassing op de Diensten. Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet door Armstrongtyres worden beheerd of gecontroleerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, de nauwkeurigheid of de meningen die op dergelijke websites worden geuit, en dergelijke websites worden door ons niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid of volledigheid. Vergeet niet dat wanneer u een link gebruikt om van de Diensten naar een andere website te gaan, ons Privacy- & Cookiebeleid niet langer van kracht is. Uw browsen en interactie op elke andere website, inclusief die met een link op onze Site, is onderworpen aan de eigen regels en het eigen beleid van die website. Dergelijke derden kunnen hun eigen cookies of andere methoden gebruiken om informatie over u te verzamelen.

 • Wijzigingen in Ons Privacy- & Cookiebeleid

  Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van dit Privacy- en Cookiebeleid te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Eventuele wijzigingen of updates zullen direct na het plaatsen op deze pagina van kracht zijn. U dient dit Privacy- & Cookiebeleid regelmatig te controleren op wijzigingen. U kunt bepalen of er wijzigingen zijn aangebracht door de Effectieve Datum hieronder te controleren. Als u gebruik blijft maken van onze diensten na het plaatsen van wijzigingen in dit Privacy- & Cookiebeleid, betekent dit dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information